Çap

Hüquq xidmətləri

Tarix . Kateqoriya Xidmətlər

Hüquq xidmətləri

1. Müqavilələrin tərtib edilməsi;
2. İctimai birliklərin və kommersiya təşkilatlarının təsis edilməsi xarici şirkətlərin nümayəndəliklərinin qeydiyyatdan keçirilməsi və s. sahələrdə;
3. Əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə miqrasiya və s. sahədə hüquqi xidmətlərin göstərilməsi;
4. Hüquqi və fiziki şəxslərə bank hesablarının açılması;
5. Əmək qanunvericiliyindən (kadrların rəsmiləşdirilməsi, əmək müqavilələrinin tərtibi);
6. Vergi və Gömrük qanunvericiliyindən mübahisələrin həll edilməsi
7. Ailə qanunvericiliyindən, vərəsəlik, ipoteka və s. sahələrdə məsləhətlərin verilməsi;
8. Daşınmaz əmlakın qeydiyyatı və dövlət reyestri;
9. Məhkəmələr və müxtəlif dövlət orqanlarına təqdim ediləcək ərizələrin yazılması və s.