Çap

Təhsil xidmətləri

Tarix . Kateqoriya Xidmətlər

Xaricdə Təcrübə

Tibb sahəsində xaricdə təcrübə imkanları

Abituriyent Hazırlığı

Evlərə müəllimlərin göndərilməsi.

Fiziki qüsurlu şagirdlərə xüsusi tədris proqramı.

Təhsildə fəza təfəkkürü, Məntiqi yanaşma metodu (Bütün şagirdlərə)